Images-loading

Сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“

ЦУИР представлява организация с нестопанска цел за обществено полезна дейност, насочена към икономическото развитие на България
и постигане на устойчив икономически растеж в условията на пазарно стопанство.

Наши проекти

Проект ECO-EDU

Проект ECO-EDU


Проект ECO-EDU - Растем заедно с ЕКО ресурсиСлед успешно кандидатстван…

Проект EPLACE

Проект EPLACE


Този проект има за цел да разшири усвояването на енергоспестяващи техн…

Наши партньори

Община Пазарджик
Официален партньор
Математическа Гимназия Пазарджик
Официален партньор
Община Пещера
Официален партньор
Община Кочани - Македония
Официален партньор

Новини и събития