Втора международна партньорска среща по проект „Музикалният Балкански Влак за Мир“ в град Лариса, Гърция

Втора международна партньорска среща по проект „Музикалният Балкански Влак за Мир“ се проведе в гръцкият град Лариса. Въпреки влошената метеорологична обстановка в района, домакините от Музикална гимназия Лариса и НПО AID се бяха погрижили всички дейности, свързани със срещата да преминат безпроблемно и сигурно за партньорите по проекта.

По време на трите работни дни (7-8-9 септември 2023 г.) участниците проведоха няколко сесии, свързани с проекта. Отново една от най-важните теми беше обсъждане на подходите за прилагане на обучителните модули с учебната програма на учениците както и предоставяне на обратна връзка. Участващите организации изготвиха план за провеждане на дългосрочни дейности по учене с учениците, а също така направиха и анализ и преглед на краткосрочното обучение в гр. Кочани, Северна Македония, което се проведе в периода 26/08/23 – 31/08/23 г.

По време на втория ден от срещата се осъществи и Среща на Комисията за управление на проекта за определяне на датите за следващите събития по проекта, дейностите по комуникация и разпространение на информация и първия доклад за напредъка – септември 2023 г.!

Проект „Музикален Балкански Влак за Мир“ се осъществява в рамките на програма Еразъм+ и има за цел да повиши осведомеността и да подчертае значението на мира и да повиши чувството за просперитет на децата в училище, на техните учители и като цяло в училищната среда.