Втора Транснационална Среща по Проект Save4Waste в гр. Кочани, Сев. Македония

Втора транснационална среща на партньорите по проект Save4Waste, се състоя в гр. Кочани, Северна Македония на 02.12.2022 г.

Партньорите от проекта от България, Гърция и Северна Македония обсъдиха напредъка и постиженията до момента. Предстоящите дейности и дългосрочните преподавателски задачи в трите участващи училища бяха обсъдени и одобрени от партньорските организации.