Заключително събитие за разпространение на информация в Пазарджик, Българи

Третото заключително събитие за разпространение на информация по проект Save4Waste беше организирано на 16 ноември 2023 г. в град Пазарджик, България. Основната цел на това мултиплициращо събитие беше да представи и популяризира резултатите и дейностите по проекта, както и да даде възможност на партньорите по проекта да получат ценна обратна връзка за резултатите и разработените дейности от участниците в събитието. Представянето на двата резултата от проекта беше направено от г-н Мартин Иванов от българския водещ партньор “Център за устойчивост и икономическо развитие“ (ЦУИР), а представянето на дейностите по учене, преподаване и обучение бе направено от представители на ОУ „Проф. д-р Иван Батаклиев“, Пазарджик. Участваха повече от 50 местни заинтересовани страни, а в същото време повече от 20 онлайн заинтересовани страни от Гърция и Северна Македония се присъединиха към събитието.

Спечелилият отбор ученици от българското училище ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ Пазарджик също взеха участие в събитието и споделиха своя опит от дейността „Дългосрочна преподавателска задача“, където научиха много нови и интересни неща, свързани с управлението на хранителните отпадъци, както и от събитието „Краткосрочен обмен на групи ученици“, което беше организирано в Пазарджик, България през май 2023 г., и където се срещнаха с ученици от основни училища от Гърция и Северна Македония.

Презентация – Сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“

Презентация – ОУ „Професор Иван Батаклиев“