Инвестиции във ВЕИ – възможности и предизвикателства

Втората среща на заинтересованите лица по проект DETOCS на тема „Инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Възможности и предизвикателства“ се проведе на 20 февруари 2024 г. в Енергийния офис в Бургас, България. Експерти и представители на публичната администрация и туристическия сектор, представители на неправителствени организации, енергийни агенции и асоциацията на малките и средните предприятия обсъдиха как инвестиционните проекти в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) могат да помогнат на община Бургас за постигане на устойчиво енергийно общество с екологично отговорен туристически сектор.

Община Бургас представи напредъка по проекта, и по-точно:

  • Най-добрите практики по проекти за зелен туризъм от проучвателно посещение в Сейняйоки, Финландия;
  • SWOT и PESTEL анализ на българския пилотен регион – община Бургас;
  • Резултати и основни изводи от въпросниците, раздадени на българските заинтересовани страни във връзка с SWOT и PESTEL анализите.

Участниците бяха запознати и с възможностите за финансиране на малки и средни предприятия за прилагане на мерки за подобряване на енергийната ефективност и намаляване на общите разходи за енергия в техните обекти, както и със стъпките за получаване на международния сертификат „Зелен ключ“, който е водещ стандарт за високи постижения в областта на екологичната отговорност и устойчивите дейности в туристическия сектор.

Събитието постави началото на публичен дебат по темата как проектите за ВЕИ могат да се използват в туристическия сектор, добрите практики в тази област, участието на заинтересованите страни и какво трябва да се направи на политическо ниво.

Еко сертификат Green Key

Представяне на проект DETOCS и добри практики от Финландия