Интервенции на открито на Cooltorise в България

Летните горещини през 2023 г. постепенно обхващат България и е необходимо да се обърне повече внимание на лятната енергийна бедност от всички заинтересовани страни по веригата: граждани, публични администрации, МСП, НПО, образователни институции, научно-изследователски организации и др.

Българските партньори в проект Cooltorise, Община Пещера и Сдружение ЦУИР, инициираха интересни интервенции на открито: засаждане на широколистни дръвчета в площите около жилищни сгради, за да покажат на гражданите и другите участници, че с елементарни действия може да се окаже значително въздействие по отношение смекчаването на последиците от изменението на климата и промяната в поведението на гражданите.

И в двете населени места – градовете Пещера и Пазарджик, набелязахме някои части от жилищни сгради, които са изложени на интензивно слънчево греене от южните им страни. С инициирането на тези интервенции повишаваме вниманието на гражданите в тези райони към лятната енергийна бедност и към проблема с намаляването на зелените площи, което води до увеличаване на заплахата от така наречените „Градски топлинни острови“. В тези жилищни блокове (изградени преди дълго време и с проблеми в енергийната им ефективност поради недостатъчна поддръжка и ниските изолационни характеристики) има много уязвими граждани, които също са целева група на проект Cooltorise: възрастни хора, домакинства с ниски доходи, представители на малцинствени групи и др.

Интервенциите са разработени съвместно от експерти на двата български партньора и от жителите на двете жилищни сгради. Местоположенията са: в гр. Пещера – улица „Оборище“ № 14, и в гр. Пазарджик – улица „Свобода“ № 7.

Местната общност прояви значителен интерес към тези интервенции на открито и някои от представителите на съседни жилищни сгради поискаха подобни дейности да бъдат извършени и пред техните жилищни сгради, което е един положителен знак, че нашата общност е готова да предприеме по-значими мерки за смекчаване на негативното въздействие на климатичните промени.