Междинна партньорска среща по проект Young Eco Inspectors

Междинна партньорска среща по проект Young Eco Inspectors се проведе от 01.12 до 03.12.23г. в град Кочани, Северна Македония. Домакините от комунално предприятие „Водовод“ бяха съставили изключително ползотворна програма за самото събитие. Акцентът на срещата обхвана следните дейности:

  • Партньорите направиха оценка на реализираните краткосрочни обучения на персонала (short-term joint staff training events);
  • Планираха предстоящите дейности в трите пилотни училища – дейности по дългосрочно учене (long-term teaching assignments), в които ще се включат и учениците от училищата като за тях ще бъдат организирани тематични състезания (thematic contests)
  • Беше обсъден напредъка по четирите интелектуални продукта и бяха дадени указания на партньорите във връзка със завършването им.
  • Беше представен отново софтуера, разработен специално за проекта и беше демонстрирано как да се въвеждат данни от замерването на параметрите за вода и въздух и как тези данни да бъдат показвани на информационни дисплеи в трите пилотни локации – Пазарджик, Кочани и Лариса

От България участие взеха всички участващи партньори – Регионална Енергийна Агенция Пазарджик (РЕАП), община Пазарджик, която е водещ партньор по проекта, както и Гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“.