Международна среща по проект RuralYouthFuture с фокус върху обмяна на опит и добри практики се състоя в България

Международна среща за обмяна на опит, посветена на добри практики, част от проект RuralYouthFuture, се проведе между 03.04.2024 г. и 04.04.2024 г. в гр. Пещера през първия ден и в област Пазарджик, България, през втория ден. На събитието присъстваха представители на всички партньорски организации и някои от техните заинтересовани лица от Испания, България, Словения, Латвия, Португалия, Естония и Белгия. През първия ден събитието беше открито от кмета на Община Пещера – г-н Йордан Младенов, който приветства всички гости. След неговото изказване бяха представени редица добри практики и проекти, насочени към развитието на младежите в селските региони. Те бяха представени от следните организации:

Експерти от Община Пещера представиха и местна стратегия и някои инициативи за устойчиво младежко развитие на територията на общината. Втората половина на деня продължи със срещи на Управителната група и Техническата група, на които се обсъждаше напредък на дейностите и се планираха следващите дейности и предстоящите събития.

На 4-ти април бяха организирани демонстрационни посещения „на място“, в рамките на които гостите посетиха младежки център в Община Пещера. След това посещенията продължиха в Община Брацигово, типична българска малка селска община, където всички партньори и заинтересовани лица посетиха читалище „Васил Петлешков“. Там те се запознаха с текущите общински стратегии, проекти и програми за младежко развитие. В следобедните часове беше посетен общинският младежки комплекс в Община Велинград, където различни занятия като национални фолклорни танци, модерни танци, пеене, изкуства и т.н. бяха представени от младежите и техните преподаватели.