Междурегионални проучвателни посещения, фокусирани върху примери за добри практики в Брацигово

Междурегионалните учебни посещения, посветени на добри практики, част от проекта Coop4RuralGov, се проведоха между 19.02.24 и 22.02.24 в Брацигово, България. На събитието присъстваха представители на всички партньорски организации от Испания, Ирландия, Естония и България. През първия ден събитието беше открито от кмета на община Брацигово – г-жа Надежда Казакова, която приветства всички гости и ги запозна накратко с интересни исторически и икономически факти за града. След нейното приветствие пред гостите бяха представени редица добри практики и проекти, които се осъществяват на територията на Брацигово. Те се запознаха с програмите за саниране на жилищни сгради, ремонта на градския стадион, редица социални проекти и др. В следобедните часове домакините бяха организирали туристическа обиколка на града, на която с помощта на местни екскурзоводи бяха представени забележителностите на Брацигово и неговата история.

На 21 февруари гостите посетиха село Чавдар – пример за община с успешна политика в подготовката и изпълнението на редица проекти, финансирани от ЕС и националния бюджет. Една от основните дейности в региона е свързана с местната минна промишленост, но преди няколко години общината реши да превърне Чавдар в популярен туристически обект и започна да работи по тази стратегия, за да осигури устойчиво развитие на този селски район в дългосрочен план. Размерът на направените през последните години инвестиции на глава от населението нарежда Чавдар сред водещите общини в страната. Тя е разположена в Софийска област в Златишко-Пирдопската котловина. Там те бяха приветствани от кмета на селото, както и от председателя на общинския съвет. След приветствените речи последва обиколка на селото – партньорите имаха възможност да се запознаят с местния бит и култура, да опитат традиционни ястия, както и да се запознаят с текущи и вече реализирани проекти на общината. Някои от забележителностите, които те посетиха, бяха фолклорният център, местността Света Петка и археологическият парк в Тополница.