Междурегионално събитие за обмяна на опит и добри практики в Естония в рамките на проекта Coop4RuralGov

В периода от 7-ми до 10-ти май в областите Тарту и Талин, Естония, беше организирано междурегионално събитие за обмяна на опит и добри практики в областта на развитието на селските райони, в рамките на проекта Coop4RuralGov по програма Interreg Европа. В него взеха участие партньори и заинтересовани страни от четирите участващи държави – България, Естония, Ирландия и Испания.

Участниците първо посетиха местността Меси Таре, която се намира в селото на старовярващите – Варня, на брега на езерото Пейпус. Имението предлага на гостите си настаняване в автентична къща на старите вярващи и различни сезонни дейности. Домакините посрещнаха участниците, обясниха им за местните традиции и живот и ги разведоха наоколо.

Партньорите по проекта Coop4RURALGov посетиха също и Музея на старите вярващи. Обновеният музей в селото на староверците, село Колкя, предлага на посетителите да се запознаят с живота, обичаите и вярванията на руските старовярващи, които се заселват в района преди повече от 300 години.

Участниците в проекта споделиха добри практики в замъка Алатскиви. Това е приказен замък на източната граница на Естония, който датира от 17-ти век. Той е преустроен в края на XIX в. от барон Арвед фон Нолкен по модела на кралската резиденция Балморал в Шотландия. Замъкът се свързва с три напълно различни култури: шотландската култура, която се изразява в архитектурата на замъка, естонското селячество в хората, които са живели и работили в замъка и земите на имението, и германското благородничество, представляващо аристокрацията и старите германски традиции. В замъка партньорите и заинтересованите страни взеха участие в семинар, посветен на регионалните програми, специално разработени за този регион. Местните граждани и заинтересованите страни описаха цялостната структура и идеите, които стоят зад тези регионални програми. Като допълнение бяха представени добри практики от бенефициенти.

Друга част от събитието беше посветена на добри практики и дейности за обучение в областта на политиката по темата: Как подкрепяме естонското развитие на селските райони чрез цифровизация, например разработване на регионални политики, базирани на знания, и електронен работен плот за селски райони. По време на тази част участниците бяха запознати с цифровизацията и цифровите инструменти, които предоставят ценна информация на създателите на политики. Г-жа Кадри Коел от Съвета за земеделски регистри и информация сподели техния опит, инструменти и виждания за подпомагане на развитието на селските райони чрез цифрови инструменти.  Като допълнение беше представен инструментът „Моята община“. Целта на тази платформа е да подпомогне по-добре услугите на местните власти в цяла Естония, като предоставя обширна информация по 20 различни критерия и оценки за всяка естонска община.

Г-жа Криста Хабакук и г-жа Марианна Убалет направиха преглед на инициативата „Ден на живота в провинцията“. Целта на този ден е да се отворят вратите на общините за активни и интелигентни хора, за да им се помогне да намерят подходящо място за живеене в провинцията.

Събитието завърши в замъка Тоомпеа (сградата на естонския парламент), където бяха споделени някои интересни добри практики на национално равнище, насочени към селските райони. Темите бяха: Как да подкрепим развитието на селските райони чрез създаване на положително взаимодействие, базирано на знания, между регионалните участници, различните министерства, Кабинет на министрите и парламентарните комисии.