Пазарджик ще бъде домакин на международно събитие за обучение и ученически обмен по международен проект VR EDUCATION , програма Еразъм+ от 10 до 15 юни 2022 г.

Българските партньори, сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“ и Езикова Гимназия „Бертолт Брехт“ от гр. Пазарджик, ще посрещнат учители, ученици и експерти по иновативни образователни практики от три държави: България, Хърватия и Северна Македония в периода от 10 до 15 юни, 2022 г. Събитието представлява краткосрочно обучение и ученически обмен в рамките на проект “Внедряване на образователен подход базиран на виртуална реалност в средните училища” с кратко наименование VR EDUCATION. Проектът се финансира от програма Еразъм+ и е с продължителност от три години – стартира през ноември 2019 г. и ще продължи до октомври 2022 г.

По време на това събитие, ученици от трите гимназии, които участват в проекта, ЕГ „Бертолт Брехт“, СОУ „Люпчо Сантов“ от гр. Кочани, Северна Македония и средното училище на гр. Лудбрег от Хърватия ще сформират три международни отбора, които ще се състезават помежду си в рамките на образователна игра Escape Room, разработена специално за проекта и ползваща технологията виртуална реалност.

 

За проект VR EDUCATION:

Основните цели на проекта са:

  • да се подобри качеството и атрактивността на образователния процес в общините на Лудбрег – Хърватска, Кочани – Северна Македония, Лимасол – Кипър и Пазарджик – България, чрез разработване и внедряване на иновативна VR-базирана образователна методика;
  • да се повишат знанията, компетенциите и уменията на учители и ученици от средните училища по отношение на наличните образователни онлайн VR-инструменти;
  • да се постави началото на стратегическо партньорство между различни видове социално-икономически организации за да се подобри качеството на образованието чрез внедряването на добри практики и разработване на иновативни образователни методики.

От българска страна участват два партньора: сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“ (www.cseg.eu), който участва като технически партньор с експертиза в областта на иновативното образование, базиращо се на съвременни технологии и ЕГ „Бертолт Брехт“ (https://egbb.org) от град Пазарджик като пилотно училище, което прилага и тества иновативния образователен подход, който проектните партньори разработиха през първата година на проекта.

Повече за проекта, както и новини за дейностите до момента и такива, които предстоят може да откриете на уебсайта на проект VR EDUCATION: http://virtualrealityedu.eu