Посещение с учебна цел и обмяна на добри практики по проект DETOCS в Сейняйоки, Финландия

Международното събитие за обмен на опит „Декарбонизиране на туристическата индустрия и подсилване след Covid-19“ се проведе в Сейняйоки, Финландия, на 7-8 ноември 2023 г. Началният ден беше посветен на SWOT и PESTEL анализи, като регионите представиха силните и слабите си страни в кратки 10-минутни сесии. С посредничеството на EIfI-Tech и Chris Ashe, отвореният форум предизвика дискусии относно резултатите от анализите и формулирането на регионални добри практики. В рамките на деня бяха проведени и посещения на място, включително на Университета за приложни науки в Сейняйоки, където бяха разгледани проекти за виртуален туризъм, и на Олимпийския център в Куортане, където беше демонстриран стремежът за постигане на климатична неутралност до 2027 г.

Вторият ден беше посветен на практическите разработки, като се започна с посещение на място в хотел Alma, където бяха представени енергийно ефективни системи. Дейностите по проекта и дискусиите на ръководството на Местната енергийна агенция Spodnje Podravje (LEASP), заедно с комуникационните дейности на EIfI-Tech, подчертаха значението на интегрирането на устойчивостта в туристическите практики. Обяд с цел обмен и опознаване на туристическия сектор във партньорските държави, включително съвместно тематично проучване, водено от Университета на Малта. Участниците влязоха в открит диалог, планирайки следващото събитие в Малта с акцент върху устойчивите туристически практики. Събитието завърши с цялостно обобщение на основните изводи и очерта планове за продължаващо сътрудничество, оставяйки участниците с ценни прозрения и споделен ангажимент за напредък в глобалната устойчивост на туризма.

Научете повече за Interreg Europe Detocs Project като посетите: www.interregeurope.eu/detocs