Последна конференция по проект Biocircularcities в Брюксел

Проектът “ Biocircularcities“ скоро ще приключи. През октомври 2021 г. партньорите започнаха да проучват разработването на икономически и екологично ефективни модели за органични отпадъци в трите пилотни района. Какъв е резултатът? Три модела за нови, кръгови, вериги за създаване на стойност в област Пазарджик, град Неапол и урбанизираният район на Барселона. Но също така и политически препоръки и насоки за стимулиране на кръговата биоикономика, както и уеб инструмент в подкрепа на идентифицирането на най-подходящите биокръгови технологии за подобряване на управлението на биоотпадъците.

След Пазарджик, Барселона и Неапол партньорите от “ Biocircularcities“ ще проведат конференция в Брюксел. Елате, за да се вдъхновите да въведете подхода на Biocircularcities, като научите повече за проекта и неговите резултати, обсъдите бъдещето на кръговата биоикономика в Европа и обмените опит с колегите си.

Конференцията ще се проведе на 28.09.23г. от 10:30ч., а регистрация можете да направите на следния линк: https://tinyurl.com/bszb48zu