Почитател си на биоикономиката и кръговата икономика? Осигурете си място за трилогията на Biocircularcities за „Проучване на потенциала за кръгова биоикономика в градовете“

Това лято проектът Biocircularcities ще се появи зад вашия екран с поредица от три ексклузивни уебинара.

От 2021 г. насам три пилотни територии работят по разгръщането на потенциала на кръговата икономика на неоползотворените потоци от отпадъци на биологична основа (а именно органичната фракция на твърдите битови отпадъци в столичния район на Барселона, биоотпадъците от веригата за производство на кафе в столичния град Неапол и остатъчната биомаса от горското стопанство и свързаните с него дейности по преработка на дървесина в област Пазарджик). Благодарение на проекта BBI-JU Biocircularcities те разработиха нови модели за насърчаване на кръговия характер на тези вериги за биоотпадъци.

Искате ли да научите повече за тези нови вериги за създаване на стойност? Имате ли желание да възприемете подхода, следван от пилотните държави на Biocircularcities, и да разпространите кръговата биоикономика на своята територия? Трилогията Biocircularcities е за вас! Партньорите от Biocircularcities ще ви разкажат всичко за проекта, неговото развитие и резултати в три уебинара.

28 юни | 10:30 – 12:00 ч.

Този първи епизод разкрива историята, която стои зад успеха на проекта, или как партньорите подкрепиха прехода на пилотните територии към кръгова биоикономика чрез съвместен подход. Партньорите ви канят да размишлявате върху развитието на Biocircularcities през двете години на неговото съществуване и ще споделят с вас основните изводи.

04 юли | 10:30 – 11:45 ч.

Вторият епизод се занимава с уебинструмента Biocircularcities. Този инструмент ще подпомогне идентифицирането на най-подходящите (биокръгови технологии) за подобряване на управлението на биоотпадъците и ще допринесе за възпроизвеждане на резултатите от проекта в други територии. Открийте спецификата на инструмента, научете как да го използвате и какво можете да постигнете с него.

13 септември | 10:30 – 12:00 ч.

Третият и последен уебинар ще проследи пътя на трите пилотни територии към новите им вериги за създаване на стойност и ще се запознае с опита, натрупан по време на проекта. Ще чуете за различни теми, като например как местните заинтересовани страни са били включени в процеса и как научната работа на партньорите от Biocircularcities е подкрепила местните дискусии.

Научете повече за трилогията Biocircularcities и се регистрирайте за един или всички епизоди на уебсайта на Biocircularcities.