Представяне на проект Biocircularcities на международна конференция за кръгова икономика

На 21 септември 2022 г, българският партньор РЕАП (Регионална енергийна агенция – Пазарджик) все участие в международно събитие, озаглавено “Кръговата икономика – приоритет номер едно за Европейската зелена сделка“. Конференцията беше организирана в рамките на европейски проект CIRECON. Присъствието беше в хибриден вид – присъствено (32 експерта) и онлайн (около 30 експерта), като участниците бяха не само от европейски държави, а и от Африка и САЩ.

Проект BIOCIRCULARCITIES беш представен от Георги Симеонов, ръководител проект в сдружение РЕАП. Г-н Симеонов представи консорциума, основните цели, както и постигнатите резултати след първата година и уроци, научени до този момент. Темата на проекта предизвика интерес, защото беше обяснено на участниците, че трите пилотни региона разработват изцяло различни сценарии за управление на различни видове отпадъци. Беше пояснена и ролята на срещите със заинтересовани лица в трите пилотни региона и участието на ключови експерти в тези срещи.

Презентация на проект BIOCIRCULARCITIES на събитието.

Програма на събитието.