Европейски измерения на професионалното образование по икономика, финансиран от програма Еразъм+

По време на дейностите по проекта учениците от СОУ „Люпчо Сантов“ от гр. Кочани, Северна Македония, трябваше да бъдат изпратени на две различни места:

– Компания KUKSET от Кушадасъ, Турция

– Сдружение „Център за устойчиво развитие и икономически растеж“ /ЦУИР/, Пазарджик, България

Програмите и на двете организации включват практически дейности, които предоставят експертни знания в реална работна среда на учениците от СОУ „Люпчо Сантов“. При избора на тези партньори училището се ръководеше от следните критерии: успехите на организациите в областта, в която работят, професионалното отношение на служителите в организациите при общуването, както и желанието за дългосрочно сътрудничество с професионална гимназия „Люпко Сантов“, Кочани, Северна Македония.

Повече за този проект по програма „Еразъм+“ можете да намерите на следния линк: Европейски измерения на професионалното образование по икономика.