Повишаване информираността за лятната енергийна бедност за да намалим нуждите от охлаждане – COOLTORISE

Кратко описание на проекта
Според Евростат 11% от населението на Европейския Съюз не може да поддържа адекватна температура в къщи. Основни причини за това са ниските доходи на домакинствата, високите сметки за енергия и ниска енергийна ефективност на сградите. Енергийната бедност се асоциира обикновено с невъзможността на семействата да се отопляват през зимния сезон. Въпреки това, около 19% от домакинствата в ЕС декларират, че не се чувстват комфортно през лятото, заради топлото време.
Девет от десетте най-топли години са се случили след 2005 година, като последните пет са най-топли, а месец юни 2019 г. е бил най-топлият месец юни за всички времена. Климатичните промени повишават тежестта и честота на екстремно горещото време и топлинни вълни в градските райони, като тези редувания на топлинни вълни ще бъдат комбинирани с ефекта на „Градския топлинен остров“ (ГТО), влошавайки температурите в градските центрове, което от своя страна води до влошаване на човешкото здраве и условията на живот. По този начин потребностите от охлаждане и рискът от прегряване трябва да бъдат включени в уравнението за енергийна бедност.
Проект COOLtoRISE цели да намали енергийната бедност по време на летния сезон сред европейските домакинства, подобрявайки комфорта и условията във вътрешните пространства и намалявайки енергийните потребности по време на горещините, което ще намали излагането им на топлина и свързаните с топлината рискове за здравето. Не всяко домакинство притежава климатична система, а всеобщо е схващането, че енергийно бедните домакинства не се отопляват и охлаждат достатъчно, защото не могат да си позволят да плащат по-високи енергийни сметки. Въпреки това, повишената информираност за лятната енергийна бедност и дейностите по нейното смекчаване води до двойна полза за европейските домакинства. Първо, излагането на прекомерна топлина от домакинствата ще бъде намалено чрез подобряване на комфорта вътре в помещенията, което ще намали риска от заболявания свързани с горещината. Второ, повишаване на културата по отношение на лятната енергийна бедност и разумното използване на климатичните системи може да окаже положително влияние върху околната среда и климата в бъдеще.

Уебсайт на проекта на програма ХОРИЗОНТ 2020

Уебсайт на проекта в интернет

The European Commission support for the production of this webpage does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.