Проект Cooltorise заема централно място на събитието „Градове за присаждане“ от 17 до 20 октомври

От 17 до 20 октомври град Модена ще бъде централна точка на значимо събитие, наречено „Градове за присаждане“. Тази инициатива ще събере на едно място около 400 представители от различни европейски градове, включително и от самата Модена, за да участват в дискусии по критични въпроси, свързани с устойчивата градска трансформация.

На 18 октомври, от 9:30 до 12:00 ч., COOLtoRISE ще участва активно в работната група, озаглавена „Енергия за невидимия гражданин: В търсене на възобновяеми и справедливи устойчиви решения“. Двама членове на нашия екип, включително координаторът на проекта от Мадридския университет, професор Кармен Санчес-Гавара, ще допринесат за първата сутрешна сесия „Хакери за социално въздействие – тематичен уъркшоп за енергийната бедност“ с акцент върху „Лятната енергийна бедност“. Освен това изследователката Ана Санс Фернандес ще участва във втората сутрешна сесия „Флопкаст: Споделяне на лоши практики в борбата с енергийната бедност“ на тема „Поправяне на грешките и предприемане на действия за намаляване на енергийната бедност“.

На 17 октомври в Парма, Италия, ще се проведе среща, в която ще участват всички партньори по проекта Cooltorise. На нея те ще представят всички успешно постигнати резултати до момента, предстоящите дейности до края на проекта и планираните дейности, които ще бъдат изпълнени в бъдеще, 5 години след края на проекта. Ще има и интерактивна част под формата на дебат.