Проект IMPULSE – дигитална идентичност, базирана на смарт технологии

В рамките на проект IMPULSE бе разработен т.н. „цифров портфейл“, който вече е достъпен за използване в публични институции и организации, като служи за ефективен и сигурен инструмент за проверка на самоличността. Създаден да замени настоящите цифрови сертификати, този електронен портфейл беше показан по време на Заключителната конференция на проект IMPULSE в Рим, Италия на 19 януари 2024 г..

Това е един от първите портфейли за цифрова самоличност, които получават общоевропейския печат за съответствие, удостоверяващ сигурните доказателства за самоличност, съвместими с регулаторния модел за цифрова идентификация на граждани.

Електронният портфейл на Градиант, Испания е достъпен вече за европейските публични администрации. Като част от заключителната конференция на международен проект IMPULSE в Рим, Италия, испанският технологичен център демонстрира ефективността и сигурността на цифровия портфейл за проверка на самоличността в публични институции и различните му приложения.

Този инструмент е разработен по време на проект IMPULSE, ръководен от Градиант, който завършва след няколко седмици. По време на събитието всички партньори представиха резултатите от проекта, а така също бяха организирани няколко дискусии с експерти и представители на публични администрации, които споделиха своя опит върху обществените услуги, включващи в себе си електронна идентичност за по-лесен достъп и по-лесно осъществяване на услугите. Тази иновация е предназначена да замени настоящите цифрови сертификати и да рационализира процедурите за европейските граждани, с национални и международни органи. Той е един от първите електронни портфейли, които получават печат за съответствие на европейско ниво, удостоверен от европейската блокчейн мрежа, EBSI, акредитирайки го като сигурно доказателство за самоличност, което е в съответствие с регулаторния модел за цифрова идентификация на гражданите.

Луис Перес-Фрейре, изпълнителен директор на Градиант, сподели, че „в проект IMPULSE работихме, за да бъдем технологично подготвени, така че както компаниите, така и гражданите да могат да се възползват от страхотните възможности, които ще донесе предстоящото прилагане на регламента eIDAS вер.2. Нашата идея е да премахнем различията между страните членки на ЕС, правейки използването на  онлайн услуги по-сигурно, както при частни субекти, така и при публичните администрации.“

Иновацията се основава на концепцията за цифрова идентичност и събира в приложение данните по сигурен и проверим начин, така че да могат да бъдат представени на всяка институция чрез просто сканиране на QR код.

Хайме Лурейро, технически ръководител в Градиант и координатор на проект IMPULSE, обясни по време на конференцията, че „благодарение на това международно партньорство ние създадохме електронен портфейл за европейските граждани, който им позволява да имат достъп до онлайн услуги, предоставяни от публичните администрации, бързо и лесно, гарантирайки тяхната сигурност и поверителност.“ Г-н Лурейро също така подчерта, че IMPULSE „се привежда в съответствие с изискванията на eIDAS вер.2, фокусирайки се върху подобряването на сигурността, поверителността, използваемостта и оперативната съвместимост на системите за цифрова идентичност в Европейския съюз. В този смисъл IMPULSE представлява значителна стъпка в тази област, като предлага иновативно и сигурно решение за управление на цифрови идентичности в публичния сектор.“

За проект IMPULSE

Иновативният елемент на проект IMPULSE се фокусира върху съчетаването на две от най-обещаващите технологии в наши дни – изкуствен интелект (AI) и блокчейн мрежите (Blockchain), за да се подобри управлението на дигиталната идентичност и електронната идентификация в публичния сектор. Днес ние притежаваме технологии, които имат потенциал да преодолеят тези предизвикателства така, че тяхното приложение в сферата на дигиталната идентичност значително да подобри съществуващите системи за електронна идентификация във времена, в които може да възникне необходимост от допълнителен юридически и социален анализ.

Повечето граждани притежават електронна идентичност, с която да извършват  удостоверяване пред съответните администрации; въпреки това, нейната употреба е неудобна заради липсата на лесен и разбираем интерфейс. За да бъде преодоляно това неудобство, проект IMPULSE разработи техники за лицево разпознаване и валидиране на документи базирани на изкуствен интелект за да се улеснят процесите по електронна идентификация. В допълнение, технологията блокчейн и употребата на интелигентни договори добавят надеждност в този процес, предоставящ различни механизми за идентификация на потребителите без да има необходимост от разкриване на личните им данни пред трети страни. По този начин, гражданите могат да имат пълен контрол върху личните си данни като в същото време могат да  се верифицират по всяко време пред съответната публична институция.

16 организации с различни профили участваха в проекта. От българска страна, партньор беше Община Пещера, която участва в пилотните дейности по тестването на IMPULSE технологията. Останалите партньори са:  Градиант от Испания, която е координатор на проекта,  технически университет ЛУТ (Финландия); Агенция за европейска интеграция и икономическо развитие (Австрия); Асоциация на клъстера за конкурентоспособност на сигурните електронни транзакции (Франция); Община Орхус (Дания); Отдел за държавна сигурност (Испания); Община Хихон (Испания); Общинска администрация на гр. Рейкявик (Исландия); Италиански съюз на търговски, промишлени, занаятчийски и земеделски камари (Италия); Сайбъретикс Лаб (Италия); Аличе Биометрикс (Испания); Институт за изследвания и иновации на Фраунхофер (Германия); Трий Технолъджи (Испания); Инфочерт (Италия); Германски институт по стандартизация (Германия).

 

Проект ИМПУЛС е одобрен в покана за проектни предложения към програма Хоризонт 2020 „Трансформиращо въздействие на пробивните технологии в публичните услуги“ (DT-TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020).