Проект Young Eco Inspectors – част от конференцията на АБЕА

На 27.11.23 г. в град София беше дадено началото на ХVII-та Национална конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции – АБЕА, която е с продължителност от три дни. В събитието са застъпени редица  актуални и полезни за обществото теми, свързани с опазването на околната среда и прехода към чиста енергетика.

Конференцията се проведе в хибридна форма – присъствена част и възможност за онлайн участие. Това даде възможност на голям брой заинтересовани лица да се включат. Основните участници в нея са предимно публични администрации, енергийни агенции, представители на НПО-сектора, бизнес асоциации, граждански сдружения и други заинтересовани страни.

По време на първия ден бяха организирани 3 различни дискусионни сесии. Регионална Енергийна Агенция Пазарджик (РЕАП), взе участие в последната сесия на тема „Умения за прехода към чиста енергия: съществуващи пропуски на пазара и нововъзникващи добри практики“. В тази сесия бяха представени интересни решения и инициативи, финансирани от Програма Еразъм+ на Европейския Съюз. Г-н Мартин Иванов, старши експерт в РЕАП,  имаше възможността да представи проект “Young Eco Inspectors”, съ-финансиран от програма Еразъм+. Основната цел на проекта е да се разработи, приложи и популяризира образователна концепция, базирана на дейности, за ученици от средните училища за справяне с екологичните предизвикателства, пред които са изправени общностите в регионите на Пазарджик – България, Кочани – Северна Македония и Лариса – Гърция.