Проучване на развитието в селските райони в Испания: Партньорите от проект „Coop4RURALGov“ участваха в междурегионални учебни посещения, посветени на случаи на добри практики

От 18 до 20 октомври 2023 г. в град Памплона партньорите от проекта „Coop4RURALGov“ взеха участие в среща за обмен на добри практики за развитието на селските райони в пилотните държави участващи в проекта.

По време на учебното посещение, участниците имаха привилегията да се запознаят с вдъхновяващите програми в Испания, които помагат за подобряване на населените места в селските, крайбрежните и планинските райони. Те бяха част от обогатяващи дискусии, обмениха идеи и споделиха успешни практики с местните заинтересовани лица, като почерпиха вдъхновение за повишаване на възможностите на населяването и  защитата на селските общности.

През първия ден на учебното посещение се проведоха активни дискусии и обмен на добри практики като Планът на Пиренеите, който има за цел да постигне съживяване на цялата територия на Пиренеите в Навара, която страда от демографски проблеми със застаряващо и намаляващо население. След това участниците посетиха село Ронсевалс – което е обитавано от 20 жители, но има постоянна посещаемост от хиляди хора всяка година.

През втория ден  се проведе партньорска среща за определяне на следващите стъпки и важни моменти от обучението в Лил. Бяха разгледани добри практики от проекти за укрепване на селските райони, развитие на законите в селските райони, демографските предизвикателства на правителството в Испания за осигуряване на устойчивост на селските райони и за настоящата ситуация в регионите на партньорите по проекта.

Третия ден беше посветен на „Конференция за устойчиво развитие на селските региони в рамките на Панаир за земеделски производители“ – Пресура 2023. Имаше специална сесия посветена на Укрепване на селските райони (проверка на въздействието от законодателството върху селските региони), в която се включиха и партньорите от проект „Coop4RuralGov“.