Проучване на успеха за развитието на младежта в Латвия: Партньорите от “Rural Youth Future” участват във вдъхновяващо учебно посещение

От 3 до 4 октомври 2023 г. Латвийският университет беше домакин на увлекателно учебно посещение за партньорите от Rural Youth Future и техните заинтересовани лица, като ги потопи в историите на инициативите за развитие и активизиране на младежта в Латвия.

По време на учебното посещение участниците имаха привилегията да се запознаят с вдъхновяващите младежки програми и инициативи в Латвия, които помагат за ангажирането и активизирането на младите хора в регионите. Те участваха в обогатяващи дискусии, обмениха идеи и споделиха успешни практики с местните заинтересовани лица, като почерпиха вдъхновение за повишаване на възможностите за заетост на младите хора в собствените им селски общности.

През първия ден на учебното посещение се проведоха активни дискусии относно основните цели и средства на латвийската политика за младежта, динамиката на пазара на труда и стратегиите за активизиране на младите хора. Вниманието бе насочено към програмата за младежко предприемачество в селските райони „Laukiem Būt“ (Селото ще бъде!), като бе направено увлекателно изследване на работата с платформата „Go Remote“, която разкрива дистанционната и хибридната работа като инструмент за предоставяне на възможности за селските младежи.

Партньорите имаха и уникалната възможност да посетят различни младежки центрове и съвети, за да се запознаят с различните програми, които се предлагат на младежите. Те се срещнаха и обмениха практики с представители на Градския съвет на Юрмала и Младежкия дом в Каугури, както и с Младежкия дом в Лиепая – места, където младите умове се събират, споделят идеи и подкрепят мечтите си.

През втория ден беше наблегнато на жизненоважната роля на младите хора в гражданското общество и на въздействието на науката и образованието. Партньорите научиха от местни организации за успешни практики за интегриране на младежите в обществото и за насърчаване на гражданската и политическата им ангажираност . Сред лекторите бяха началникът на отдел „Образование“ в град Лиепая и представители на Платформата за развитие You+, Impact Hub Liepaja и House of Hope.

Кулминацията на учебното посещение беше вдъхновяващото преживяване в научния център VIZIUM във Вентспилс. Участниците се запознаха с ролята на дигитализирането и технологичното развитие за разширяване на възможностите на младите хора в град Вентспилс и област Курземе. Те разгледаха как неформалното образование, доброволческият труд и творчеството се сливат, за да насърчат развитието и приобщаването на младите хора. Посещението също така предостави уникалната възможност да се съчетаят забавленията с образованието по STEM, присъстващите участваха в работни срещи и взаимодействаха с интересни експонати.

Това забележително обучително посещение не само даде ценна информация за успешните младежки инициативи в Латвия, но и остави партньорите с вдъхновение да предоставят повече възможности на младите хора в собствените си общности. Обменът на идеи и опит е обещание за по-добро бъдеще в развитието на младежта.

.

За тези, които се интересуват да научат повече за усилията ни да открием нови възможности и да създадем такива, които да променят положително живота на младите хора в селските райони, можете да се свържете с нас на различни платформи в социалните мрежи: