Публични дебати по проект Млади Еко-инспектори

С наближаването на коледните и новогодишните празници през 2023 г. партньорите по проект „Млади еко-инспектори” организираха публичен дебат в трите пилотни региона Пазарджик-България, Лариса-Гърция и Кочани-Северна Македония. Събитието е състоя на 20 декември, 2023 г. и беше организирано в хибридна форма с физическо участие на заинтересовани страни от трите пилотни региона и връзка между трите региона чрез използване на онлайн платформа. Публичните дебати бяха открити от представители на трите общински администрации (Пазарджик, Лариса и Кочани), които направиха изявления относно екологичните предизвикателства и проблемите, свързани с изменението на климата, пред които са изправени трите региона и необходимостта те да бъдат засегнати.

Събитието продължи с презентации на проекта пред местните заинтересовани страни. Г-н Мартин Иванов, експерт в РЕАП (Регионална енергийна агенция – Пазарджик), представи основните дейности, които ще бъдат изпълнени, както и основните продукти на проекта (интелектуални резултати), които ще бъдат разработени по време на проекта и могат да бъдат използвани от различни заинтересовани страни.

В България беше засегната темата за горещите вълни и проблемите, идващи от изключително горещото време през най-топлия период от годината – лятото и как домакинствата могат да се борят с това. Проект Cooltorise, представен от г-жа Петя Царкова от Сдружение ЦУИР (Центърът за устойчивост и икономическо развитие), дава интересни предложения и идеи за борба с енергийната бедност чрез мерки, които могат да бъдат приложени вътре и извън жилищните сгради, както и мерки за промяна на поведението. По-късно беше инициирана дискусия между участващите заинтересовани страни за това как да се подобрят подзаконовите актове на местната политика, които се занимават с промените в климата, опазването на околната среда и как темата за лятната енергийна бедност може да бъде интегрирана в тези стратегически документи, за да се реши този проблем в бъдещи дейности на нашите три общности на местно и регионално ниво.

Беше направена и кратка презентация от г-жа Илка Енчева от ЦДГ „Радост” Пазарджик на проект Eco-Kids, който представлява една добра практика за това как екологичните предизвикателства могат да бъдат успешно засегнати в най-ранна възраст, а именно от децата в детските градини. Проектът предоставя някои интересни идеи за екологично образование чрез прилагане на подхода „учене чрез практика“. По време на проекта, деца от няколко детски градини произвеждаха компост от хранителните отпадъци, генерирани в техните детски градини и използваха този компост, за да произвеждат екологично чисти зеленчуци и цветя в така наречените “Еко градинки”.

Във всяка от трите страни, България, Гърция и Северна Македония, имаше повече от 30 заинтересовани лица, главно представители на местни и регионални администрации, образователни институции, екологични организации, НПО и граждански организации.

Програмата на събитието може да намерите ТУК