ПЪРВА ФИЗИЧЕСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ COOLTORISE

Партньорите по проект Cooltorise се срещнаха за първи път физически в гр. Солун, Гърция, на 10 и 11 ноември 2022 г. Организацията домакин на това забележително събитие беше гръцкият партньор ViLabs.

През първия ден партньорите от проекта обсъждаха напредъка на всеки работен пакет (РП), като предоставиха обратна връзка за това как да се преодолеят потенциалните проблеми и какво трябва да се направи през следващите няколко месеца. Партньорите обсъдиха и потенциалните взаимодействия с други подобни инициативи и направиха план за следващите стъпки: предстоящи задачи, резултати и трудности.

През втория ден, организиран под формата на заседание на Управителния комитет, партньорите участваха в работна среща, чиято цел беше да се определят основните цели на Cooltorise 2023 г. по отношение на дейностите за обучение и семинарите за граждани през предстоящия летен сезон. Проведе се онлайн среща с проект EMPOWERMED, и по-точно с г-жа Лидия Живчич, координатор на проекта, която сподели интересни истории и добри практики от този проект. Проектът EMPOWERMED също така представлява добра възможност за установяване на бъдещо взаимодействие заедно с Cooltorise, тъй като двете инициативи имат сходни дейности, цели и сходни целеви групи. Съветникът по проект Cooltorise, г-жа Ана Син, също присъства на втория ден от събитието, като даде полезни съвети и насоки за това как да се управляват дейностите по проекта.