Първо краткосрочно обучение на екипите на партньорите по проект „Музикалният Балкански Влак за Мир“

В периода 26/08/23 – 31/08/23 в гр. Кочани, Северна Македония се проведе първото краткосрочно обучение на екипите на партньорите по проект „Музикалният Балкански Влак за Мир“.

В рамките на този период, бяха осъществени 9 работни срещи по теми като „Определяне на рамката на расизма“, „Феномени на расизма и радикализацията“,  „Приносът на музиката за правата на човека, мира и европейската идентичност“, както и „Музиката като средство за изразяване и обучение“. Обучаващи експерти от НПО AID от гр. Лариса, Гърция, НПО ЛАГ-Кочани, Северна Македония и Сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“, гр. Пазарджик, България, запознаха и предадоха своите знания по темите на всички участници. Специално разработена работна среща за творчеството на Джон Ленън като един от най-ярките примери за постигане на мир чрез музика беше също представена пред участниците.

Освен проведените работни срещи, по време на обучението бяха застъпени и теми като използването на международна учителска платформа eTwinning за обмяна на опит между учителите от различни държави, както и отворени образователни ресурси (Open Educational Resources – OER), които позволяват на учителите да преподават по един съвременен и атрактивен начин.

В последните 2 дни смесените учителски екипи създадоха и съвместна стратегия  за прилагане на придобитите знания от обученията в редовните им учебни часове, беше направена подготовка за състезателното събитие за учениците, а също така бяха проведени и заключителни дискусии, оценка на дейностите и организационни подробности за предстоящите дейности.

Домакините от Северна Македония бяха организирали и обиколен тур на гр. Кочани и традиционна македонска вечеря за международните си партньори, чрез които гостите да могат да се запознаят по-добре с културата на местните и с техните бит и обичаи.

Проектът „Музикалният влак на Балканите за мир“ се осъществява по програма Еразъм+ и има за цел да повиши осведомеността и да подчертае значението на мира и да повиши чувството за просперитет на децата в училище, на техните учители и като цяло в училищната среда.