Сдружение ЦУИР търси IVY доброволец

 

 

 

Сдружение ЦУИР от гр. Пазарджик търси IVY (Инициатива за млади доброволци по Интеррег) доброволец! Доброволецът ще подкрепи проект „Coop4RuralGov – Проверка на селски райони. Сътрудничество за по-добро управление на слабо населени селски, крайбрежни и планински райони“, финансиран от програма „Интеррег Европа“.

Целта на Интеррег проект „Coop4RuralGov“ е да подобри сътрудничеството между 7 организации от Испания, Естония, Ирландия и България. Това сътрудничество има за цел да засили способността им да работят заедно при проектирането и редовната оценка на въздействието на регионалните решения, взети от длъжностни лица и законодателни органи в по-малко населените селски, крайбрежни и планински райони.

Доброволецът ще изпълнява следните дейности и задачи:

  • Писане на кратки новини за дейностите по проекта в канали на социалните медии, уебсайт и в местни медии;
  • Писане на имейли с партньори по проекта и служители, работещи по този проект;
  • Подпомагане организирането на събития по проекта като например събитията по обмяна на опит, чрез предоставяне на помощ при преводи и помощ при организиране на събитията;
  • Подкрепа при събирането на информация за идентифициране на добри практики в рамките на проекта в областта на устойчивото развитие на селските райони.

 

Допълнителна информация:

Финансова подкрепа в размер на: 26 евро на ден (с включени уикенди и национални празници).

Място: гр. Пазарджик, България.

Начало и продължителност: от месец март, 2024 г., в продължение на 6 месеца.

Владеене на езици*: Български език (C1), Английски език (B1).

* Моля, имайте предвид, че споменатите езици са минималното изисквано ниво на владеене.

Уебсайт на проекта: https://www.interregeurope.eu/coop4ruralgov

Уебсайт на инициативата IVY: https://www.interregyouth.com

!!!КАНДИДАТСВАЙТЕ ОТ ТУК!!!

За повече информация, не се колебайте да се свържете с нас по имейл: office@cseg.eu или телефон: 034/442124, Георги Симеонов, ръководител проект.