Стартиране на Cooltorise обучения в Италия

Обученията в Италия по проект Cooltorise на експерти по лятна енергийна бедност стартираха в началото на 2022 г.

Видео от италианските партньори: