Стартираха летни дейности за пестене на енергия в България

Летните дейности за пестене на енергия в рамките на проект Cooltorise започнаха в България. Месец юли беше много интензивен в гр. Пазарджик, където бяха организирани редица работни срещи със семейства с деца, уязвими домакинства и граждани с ниски доходи.

Експертите на сдружение ЦУИР (Център за устойчивост и икономическо развитие) от гр. Пазарджик, организираха поредица от семинари за лятна енергийна култура, на които гражданите бяха запознати с някои мерки за пестене на енергия, които могат да бъдат приложени у дома, както и с някои мерки, които могат да бъдат приложени през летния сезон, за да се намали интензивността на горещините. След това бяха организирани малки семинари за разясняване на сметките за електричество, природна газ и вода – какво се крие зад сложните описания, особено на сметките за електричество и природна газ.

Сдружение ЦУИР организира и занимание на открито с жителите на квартал „Младост“ в град Пазарджик. Бяха засадения няколко дръвчета,  с цел разширяване на зелените пространства и сенчестите места, като мястото за засаждане беше внимателно избрано точно в южната част на многофамилна жилищна сграда, където слънчевото греене през лятото е изключително силно. Това води до високи температури в жилищните помещения не само през деня, но и през нощта. По време на тази дейност гражданите активно участваха в процеса на засаждане, докато експерт от Cooltorise обясняваше основните предимства на зелените площи в градските центрове и жилищните квартали.

Имаше и дейност, посветена на най-малките жители на нашето общество – децата. Докато родителите им участваха в семинарите на проект Cooltorise, експерт от Cooltorise им показваше малки модели на различни „инсталации за дома от ВЕИ (Възобновяеми Енергийни Източници)“, като им обясняваше как енергията от ВЕИ може да се използва и да замени конвенционалната енергия у дома.

Сдружение ЦУИР планира скоро да започне организирането на дейности, свързани с комплектите за инсталиране на закрито, чиято цел е да повишат информираността относно лятното енергийно потребление сред домакинствата на община Пазарджик и как това потребление може да се намали без да се нарушава комфорта на гражданите.

В същото време, през месец юли Общинската администрация на гр. Пещера също започна летните енергийни дейности в град Пещера. Бяха организирани два големи семинара, в които участваха предимно възрастни хора и хора с ниски доходи. По време на тези семинари експертите на Cooltorise разясниха какво представляват летните „топлинни острови“ и какви мерки могат да се предприемат за смекчаване на последиците от летните горещини. Също така беше направена презентация на мерките за пестене на енергия в домашни условия. Друга интересна инициатива на общината, е промяната във времето за миене на улиците. След обсъждане с общински експерти от комуналното предприятие те решиха да започнат да мият улиците в късния следобед, така че да се постигне охлаждащ ефект вечерта, когато асфалтът и улиците са най-топли в резултат на  слънце-греенето през деня.

Летните дейности на проект Cooltorise  ще продължат и в двете български общини през най-горещите периоди на годината и ще продължат поне до началото на месец октомври.