Стартира кампанията „Комплекти за охлаждане“ в България в рамките на проект Cooltorise

През август 2022 г., Сдружение ЦУИР (Център за устойчивост и икономическо развитие), съвместно с представители на Община Пещера, уточниха съдържанието на „Комплекта за охлаждане“  и направиха доставки с необходимите неща. Комплектът за охлаждане представлява една кутия,  която ще съдържа няколко малки, но много полезни неща, с висок потенциал за повишаване на осведомеността в областта на потреблението на енергия и проблемите на енергоспестяването. Комплектът за охлаждане на проект Cooltorise съдържа две енергоефективни крушки с мощност само 5 W и 450 лумена всяка, приятен USB-вентилатор, който може да осигури охлаждане по време на работата на компютър в горещия сезон и умен WIFI адаптер за следене и контрол на потреблението на електроенергия от домакинските уреди.

Експертите от проект Cooltorise от България вече започнаха да посещават домовете на някои граждани с ниски доходи и уязвими групи от община Пазарджик, където напътстваха семействата как да използват устройствата, като им даваха полезни съвети как да пестят енергия през летния период, без да влошават комфорта у дома.

Кампанията ще продължи и през първите 2 седмици на месец септември 2022 г., като се очаква от нея да се възползват над 100 домакинства от община Пазарджик и община Пещера (предимно граждани с ниски доходи и уязвими групи). Всички заинтересовани домакинства от региона на общините Пазарджик и Пещера могат да се свържат с двата български партньора, за да получат информация как да се включат в кампанията Cooltorise Комплекти за охлаждане с цел намаляване на летния топлинен стрес за гражданите от региона.

Данни за контакт:

– За гражданите от Община Пазарджик, моля, свържете се със Сдружение ЦУИР на office@cseg.eu или на тел. +359 34 442124;

– За гражданите от Община Пещера, моля, свържете се с Общинска администрация Пещера на info@cooltorise.eu или тел. +359 350 62203.