Стартира проект INFIRE – Иновативни финансови решения за климатично планиране на устойчиви и въглеродно неутрални жилищни зони

Проект INFIRE (Иновативни финансови решения за климатично планиране на устойчиви и въглеродно неутрални жилищни зони) стартира официално на 28 март 2024 г.! Първата среща по проекта се проведе онлайн и всички партньори, представляващи 7-те участващи страни (Гърция, Португалия, България, Босна и Херцеговина, Италия, Хърватия и Франция) участваха активно.

За самия проект:

Средиземноморието и страните от Югоизточна Европа са в челните редици на борбата срещу изменението на климата, което изисква градовете и регионите да действат бързо и да си сътрудничат, за да предотвратят по-нататъшни отрицателни екологични, социални и икономически последици. Проект INFIRE разглежда два ключови аспекта на бавния преход към климатична неутралност и адаптиране към климата в Евро-средиземноморския регион: нисък капацитет на публичните органи за разработване и интегриране на документи за стратегическо планиране и неспособност за правилна оценка и мобилизиране на публичен и частен капитал за големи и мащабни инвестиционни проекти, необходими за постигане на целите на ЕС за 2030 г.

Проект INFIRE обхваща опитни партньори със силно допълващи се умения, които си сътрудничат за установяване на дълготрайна поддържаща структура за изграждане на капацитет на публичните органи в участващите региони за разработване, прилагане и мониторинг на цялостни решения и инструменти за адаптиране към климата и въглеродна неутралност (АКВН). Целта на проекта е да предостави съвместно разработени и практични решения под формата на:

  • Инструментариум за оценка на зелени инвестиции за задействане на финансиране на проекти в областта на АКВН и дългосрочни стратегии с иновативни схеми за финансиране
  • Подобрени и съгласувани документи за стратегическо планиране и програми за публично финансиране в подкрепа на прехода към устойчивост и въглеродна неутралност
  • Специално създадена учебна програма и интензивна програма за изграждане на капацитет в публичните власти от региона на програма Интеррег Евро-Средиземноморски басейн
  • Ангажираност на гражданите чрез процес на съвместно създаване и модели на гражданско групово финансиране, насърчаване на промяна в поведението
  • Стартиране на 8 конкретни и иновативни АКВН решения, които да могат да бъдат прилагани и в други региони в Европа.

Оригиналността на проекта INFIRE произтича от холистичен подход отдолу нагоре, който е насочен както към предлагането (публичните органи като разработчици на проекти), така и към търсенето (финансови институции и граждани като инвеститори) чрез разбиране на техните движещи сили и недостатъци и преодоляване на празнината чрез интензивно сътрудничество с двете страни и насърчаване на най-добрите налични практики.

Последвайте ни за повече новини в LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/infire-project

Проектът се съ-финансира от програма Интеррег Евро-Средиземноморски басейн и е с продължителност от 33 месеца, януари 2024 г. – септември 2026 г.