Събитие за обмяна на опит в Естония в рамките на проект RuralYouthFututre

В периода 12-ти и 13-ти юни 2024 г. в град Тарту, Естония и региона около града се проведе партньорска среща и събитие за обмяна на опит и добри практики за устойчиво развитие на младежта в селските райони между партньорите по проект RuralYouthFuture.

На 12 юни срещата започна с преглед на Областната стратегия за развитие на Тарту до 2040 г., направен от изпълнителния директор на Сдружението на общините в Област Тарту. Ръководителят на отдела за развитие на благосъстоянието на това сдружение представи стратегическа перспектива за младежка заетост в Естония и Област Тарту.

Ръководителят на проекта от Сдружението на общините в Тарту направи преглед на проект „Предприемчива младеж от Южна Естония“. Младежи от групата NEET представиха дейности и възможности за заетост на неактивните млади хора в област Тарту.

Беше организирана среща на управителната комисия, в която участваха само партньорите по проект RuralYouthFuture. Беше обсъден напредъкът на дейностите и бяха планирани предстоящите задачи и събития.

Събитието за обмяна на опит в селските райони продължи в Община Елва. Кметът и експертът по превенция откриха втория работен ден с приветствено слово. Ръководителят на читалището в квартал Ронгу разказа за младежкото участие и обмяната на опит и добри практики. Експертът по работа с младежи представи стратегиите и насоките на развитие в областта на младежките политики в Община Елва.

След това кметът на град Ноо приветства партньорите по проекта в Община Ноо. Служител от отдел „Връзки с обществеността“ представи кратка презентация за Община Ноо. Експерт по работа с младежи демонстрира добри практики за младежко развитие.

Работният ден завърши с обиколка на Младежкия център, който се намира на приземния етаж на сградата на общината.