Събитие за обмяна на опит в Ирландия в рамките на проект Coop4RURALGov

В периода 18-ти и 19-ти юни 2024 г. в град Голуей, Ирландия и региона около града се проведе партньорска среща и събитие за обмяна на опит и добри практики за съвместно разработване на устойчиви политики, програми и инициативи в слабо населените селски, крайбрежни и планински райони, между партньорите по проект Coop4RURALGov, финансиран от програма Интеррег Европа 2021-2027.

В първия работен ден срещата започна с приветствено слово от кмета на града и представители на Съвета на окръг Голуей. Беше направен преглед от специалист по стратегическо планиране на местния икономически план и ситуационно проучване.

Партньорите по проекта направиха обиколка с екскурзовод на работната сграда в Портумна, която разказва историята на приюта за бедни, функционирал в Ирландия в продължение на около 80 години. По време на това посещение бяха разгледани проекти за отдих на открито и възстановяване на селските райони.

Малко по-късно участниците посетиха иновационния кампус BIA, който има за цел да преобрази хранителното предприемачество в Западна Ирландия. Той е насочен към потребностите от регионална инфраструктура и услуги за подкрепа на работни места в хранителната индустрия.

Следващият работен ден започна със среща на доброволците, участващи в инициативата, в село Летърфрак, Конемара, Ирландия. Местната група от доброволци е възприела цялостен подход към екологичната устойчивост на местната общност чрез редица инициативи. Беше представена дългогодишната инициатива “Спретнати градове на Летърфрак“ (Letterfrack Tidy Towns), чиято основна цел е да подобри благосъстоянието на село Летърфрак, като осигури подходяща дребномащабна инфраструктура в него, за да го направи привлекателно както за посетителите, така и за местните жители.  В тази връзка беше проведена беседа на тема „Инициативи и програми“. Беше направен обзор на проект Dúlra. Проект Dúlra, което в превод от ирландски означава „Природа“, има за цел да се справи със сериозния проблем с овладяването на разпространението на рододендрона (зелениката) в екологично уязвимите райони по границата между регионите на Мейо и Голуей.

Малко по-късно, служител в Съвета на окръг Голуей, представи презентация на проекта за мащабно разширяване на точките за достъп до високоскоростен интернет в Ирландия – включително и до отдалечени и слабо населени места. Презентация за развитието на селските райони и общността беше представена от помощник-директора на отдел „Подкрепа и програми за общността и доброволците“.  Тя беше посветена на политиката, засягаща мрежата за обществено участие.