Събитие за ученици по проект „Музикалният балкански влак за мир“

В периода 9 – 12 май 2024 се проведе събитие за ученици по проект „Музикалният балкански влак за мир“ в град Лариса, Гърция.

Откриването на събитието започна с приветствено слово на представител на гръцкото НПО AID. След това бяха описани задачите и целите на събитието за ученици.

След това бяха представени презентации на дългосрочно събитие за преподаване/обучаване от всяко училище. Беше направено разпределение на смесени международни ученически екипи с ръководител за всеки екип, бяха разпределени задачите и бяха уточнени образователните подходи и методите на работа.

Трите смесени международни отбора работиха със своите ръководители, за да създадат песен по темите за мира, радикализацията и дискриминацията. Беше организирана среща на комисията за управление на проекта във връзка с финализирането на дейностите му и бяха определени датите за следващите събития по проекта, както и дейностите по информационната кампания.

На втория ден от събитието партньорите по проекта бяха посрещнати с концерт на учениците от Музикалното училище в Лариса. След това всеки международен ученически екип представи своята песен. Всички отбори бяха оценени и бе обявен отборът победител. Беше организирана церемония по награждаване за спечелилия международен ученически отбор. Бяха проведени заключителни дискусии, а партньорите направеха оценка на дейностите и бяха разгледани организационните подробности за финалните националните конференции в трите държави от проекта – България, Гърция и Северна Македония.