Съвместно обучение в гр. Кочани, Сев. Македония по проект Save4Waste

Проект Save4Waste организира първото си съвместно събитие за обучение на персонала в гр. Кочани, Северна Македония, в края на септември 2022 г.

Теми като управление на хранителните отпадъци, вериги за доставка на храни, проблеми с изменението на климата и кръговост на икономиката бяха преподавани и обсъдени в продължение на няколко дни в гр. Кочани.

Всички тези съвременни теми ще бъдат допълнително разгърнати в учебните програми на трите пилотни училища от България (ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, гр. Пазарджик), Гърция (9o Gymnasio от гр. Лариса), Северна Македония (ОУ „Св. Кирил и Методий“, гр. Кочани).

Учителите бяха обучени да работят и в мрежата eTwinning и имаха съвместна работа за това как да въведат тези теми в своите уроци и ежедневна работа.