Трета партньорска среща по проект “Save for Waste” в гр. Лариса, Гърция

Трета партньорска среща по проект  “Save for Waste” се проведе в периода 03.08 – 05.08.2023 г.  в град  Лариса, Гърция. Домакини бяха местната „9-та Гимназия“ от гр. Лариса, както и НПО AID, а в събитието взеха участие представители на всички участващи организации по проекта – Сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“ и ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ от гр. Пазарджик, България, както и Сдружение за икономическо развитие и ОУ „Св. Кирил и Методий – Кочани, от гр. Кочани, Северна Македония.

По време на срещата, партньорите обсъдиха и прегледаха всички резултати, постигнати по време на проекта,  планирани бяха по-нататъшни дейности, които да осигурят устойчивост и продължение на проекта дори и след неговото приключване, всички потенциални въпроси, свързани с информационната кампания и бяха дадени насоки за окончателния отчет по проекта. Тази среща беше насочена главно и към:

  • Анализ на постигнатите резултати от дейностите по проекта;
  • Анализ на резултатите от реализираните проучвания;
  • Избор на най-добрите практики от трите държави;
  • Организация и участие в Националните събития за разпространение на информация и заключителната конференция по проекта;
  • Изготвяне на заключителния доклад.

На срещата бяха представени и двата интелектуални продукта, които са разработени по проекта, а именно: „Разработване на курсове за обучение, пилотни дейности за управление на хранителните отпадъци и инструментариум за учители от средните училища“, както и „Разработване на документация и кратки препоръки за управление на хранителните отпадъци за неправителствени организации и публични организации“. И двата продукта са налични и свободни за използване на английски, български, гръцки и македонски език в интернет сайта на проекта – https://save4waste.cseg.eu.

В края на срещата бяха уточнени и предстоящите събития – в заключителната част на проекта във всяка страна ще се проведе събитие с основна цел да се представят основните резултати и интелектуални продукти, изготвени в рамките на проекта, на заинтересованите лица. За България, тази последна среща ще се проведе на 16 ноември 2023 г. в гр. Пазарджик и се очаква в нея да вземат участие над 50 заинтересовани лица от страната.

Проект „Save 4 Waste“ стартира в началото на 2022 г. с продължителност 2 години и е съфинансиран от програмата на ЕС „Еразъм+“. Партньорството включва 6 партньори от България (2), Гърция (2) и Северна Македония (2).