Трета работна среща по проект „Young Eco Inspectors”

Партньорите по проект „Млади еко инспектори“ се събраха за третата си работна среща в гр. Пазарджик, България в периода 15.11-18.11.2023г.

Г-жа Иванка Ваклинова, директор на гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“,  приветства гостите и даде началото на тридневните работни срещи.  По време на тях бяха обсъждани някои от най-важните за проекта цели и задачи – потенциални идеи за публични дебати, както и напредъка по четирите интелектуалните продукти. Специално внимание беше обърнато и на Плана за комуникация и разпространение, който е от изключително голямо значение за проекта. Партньорите успяха да обменят помежду си знания и опит относно измервателните уреди, свързани с целите на проекта, както и методите на работа между различните училищни отбори.

Активното участие на всички представители на партньорските организации от България, Гърция и Северна Македония доведе до изключително добри работни резултати. Проект „Young Eco Inspectors” е съфинансиран от Европейската програма Erasmus+.