Финална заключителна среща и конференция на партньорите по проект Biocircularcities

На 27 септември 2023 г., партньорите в проект Biocircularcities се събраха в Брюксел за първи ден от работната среща. Събитието се проведе в офисите на ACR+ и обедини всички членове на консорциума, като първият ден се фокусираше върху обобщение на основните резултати и напредъка в рамките на проекта. Сесията започна с представяне на общите цели и значението на срещата, бяха представени дейностите от последния период, както и плановете за завършек на проекта през декември 2023 г., тази част на събитието водеха – Карин Майстърл и Марко Крабу от Фондация ENT. Следващите сесии на събитието се фокусираха върху конкретните работни пакети на проекта. Обсъждаха се текущите задачи и предизвикателства, които включваха работни пакети като разпространение и комуникация, устойчивост на веригите за снабдяване в биоикономиката, анализ на регулаторната рамка в кръговата биоикономика и препоръки за политики, също така и възможностите за преноса и възпроизвеждането на дейностите в други международни случаи.

На следващия ден 28 септември, се проведе Финална заключителна конференция на проект “Biocircularcities”. Основният фокус на финалната конференция беше напредъка и бъдещите дейности във всяка една от трите пилотни зони: градски регион Барселона, град Неапол и Област Пазарджик. Представителите на пилотните региони споделиха своите постижения и резултати по управлението на органичните отпадъци и снабдителните вериги в биоикономиката. Събитието привлече не само членовете на проекта, но и външни участници и партньори. Веригата от българския регион включва отпадъчна дървесина от горското стопанство и алтернативи за нейната употреба. Беше представена от Георги Симеонов, ръководител в сдружение “Регионална енергийна агенция – Пазарджик“, партньор в проекта.

През този ден, г-жа Франсоаз Боне, президент на ACR+ (Association of Cities and Regions for sustainable Resource management), изрази поздравления и кратко приветствие към участниците. Следващото представяне беше от страна на наблюдаващия представител на Европейската Комисия, г-жа Луиза Маша, която представи общата финансираща програма и подчерта важността на изследователските проекти като Biocircularcities. Конференцията продължи с интересна кръгла маса, на която бяха обсъдени пречките и решенията пред отключването на местната и кръгова биоикономика. Участниците бяха поканени да изкажат своите мнения и идеи, което направи срещата още по-динамична и интерактивна.

Сутрешната сесия завърши с обобщение на събитието от страна на ACR+. Следващото събитие беше „Biocircularcities Agora“, където бяха представени различните проекти и инициативи в областта на биоикономиката. Участниците имаха възможност да разгледат част от различните дейности, постери и инструменти, свързани с други проекти в областта на кръговата биоикономика.

Запис от финалната конференция на проекта може да намерите тук.

За повече информация относно проект Biocircularcities и финалното събитие на проекта, посетете следния линк: biocircularcities.eu/biocircularcities-unlocked-the-brussels-stop