Междурегионални проучвателни посещения, фокусирани върху примери за добри практики в Брацигово

Междурегионалните учебни посещения, посветени на добри практики, част от проекта Coop4RuralGov, се проведоха между 19.02.24 и 22.02.24 в Брацигово, България.

Прочетете повече

Австралия се учи как да се справя с екстремните горещини от проект Cooltorise и испанския опит

Наскоро беше публикувано проучване от австралийска неправителствена организация Renew, която споделя опита от проект Cooltorise и няколко други европейски инициативи,

Прочетете повече