Cooltorise споделя опит в рамките на изследователско проучване на ЕИСК

Партньорите от проект Cooltorise участваха в изследователско проучване на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) на тема „Данни за енергийната бедност, разпределени по пол“, като споделиха опита си от дейностите по проекта в България и Испания. Възложител и изпълнител на проучването беше WECF (Women Engage for a Common Future/Жените се ангажират за едно общо бъдеще).

Скорошните икономически шокове, предизвикани от пандемията COVID-19, и енергийната криза в Европа след нахлуването на Русия в Украйна изведоха енергийната бедност на преден план в социалните и политическите дебати. Докато политиките на ЕС все повече се занимават с енергийната бедност, аспектите, свързани с пола, остават пренебрегнати. Настоящото проучване се фокусира върху този проблем и има за цел да подобри разбирането за връзката между пола и енергийната бедност, като анализира съществуващата литература и политиките на ЕС и на национално равнище. Освен това в него се анализират оригинални качествени данни от седем държави-членки на ЕС: Литва, Хърватия, Република Кипър, България, Република Ирландия, Испания и Германия.

Като идентифицира връзките между пола и енергийната бедност и причините, които допринасят за това, че жените са по-склонни да бъдат засегнати и засегнати по различен начин от енергийната бедност, проучването подчертава критични фактори, включително възрастта, взаимодействието между платения труд и работата свързана с полагане на грижи, структурата на домакинството, качеството на жилището и здравословното състояние. Държавите-казуси, които се различават по отношение на географското положение, климат и ниво на изследване и интегриране на връзката между пола и енергийната бедност в законодателството и програмите, хвърлят светлина върху съществуващите добри практики, както и върху пропуските в политиката и изпълнението.

Изтеглете пълния вариант на проучването от ТУК, а оригиналният източник на тази новина можете да намерите ТУК.