Проекти

Проект „GAME EDU“, финансиран по програма Еразъм+

 

Проект „Kids & Laws“, финансиран по програма Eразъм+

 

Проект “The Music Balkan Train for Peace”, програма Еразъм+

 

Проект RuralYouthFuture финансиран по програма Интеррег Европа 2021-2027

 

Проект Coop4RURALGov финансиран по програма Интеррег Европа 2021-2027 

 

Проект SAVE4WASTE, финансиран по програма Еразъм+

 

Европейски измерения на професионалното образование по икономика, финансиран от програма Еразъм+

 

„Повишаване информираността за лятната енергийна бедност за да намалим нуждите от охлаждане“ (COOLTORISE), финансиран по програма за научни изследвания „Хоризонт 2020“.

 

„Въвеждане на дигитално наследство в образователния процес“ (Digital Heritage EDU), финансиран по програма Еразъм+.

 

„Внедряване на образователен подход базиран на виртуална реалност в средните училища“ (VR EDU), финансиран по програма Еразъм+.

 

„Образователен модул чрез виртуална реалност“ (AR EDU), финансиран по програма Еразъм+.

 

„ЕКО Деца“ (ECO KIDS), финансиран по програма Еразъм+.

 

„Моят Виртуален Град“ (My Virtual Town), финансиран по програма Еразъм+.

 

„Зелени обществени поръчки и устойчиви инструменти за интегриране на ресурсната ефективност“ (GPP-STREAM), финансиран по програма за междурегионално сътрудничество „Интеррег Европа“ 2014-2020 г.

 

ECO-EDU – Растем заедно с ЕКО ресурси, финансиран от програма ЕРАЗЪМ+