Проект Cooltorise беше представен на XVII-та конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции – АБЕА

Между 27.11 и 29.11.2022 в гр. София, България се проведе XVII-та конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции – АБЕА. На нея участие взеха водещите енергийни агенции в България, общински администрации от цялата страна, както и други заинтересовани страни. Сдружение Център за устойчивост и икономическо развитие (ЦУИР) беше сред организаторите на събитието, а част от темите, които бяха дискутирани, бяха свързани с декарбонизацията на българската икономика: от стратегическо планиране и механизми за финансиране до управление на енергията в общините, намаляване на енергийната бедност, създаване на енергийни общности, схеми за сертифициране и развитие на умения за проектиране и строителство на нулево-енергийни сгради.

Международният форум се проведе в хибриден формат – присъствено и онлайн.

По време на втория ден се проведе отделен панел, посветен на енергийната бедност и енергиините общности. Именно, като част от този панел, проект Cooltorise – Лятна енергийна бедност и мерки за охлаждане през летния сезон, беше представен от г-жа Петя Царкова, старши експерт в сдружение ЦУИР, на голям кръг от професионалисти в областта на енергийната ефективност, както и на голям брой заинтересовани страни. Бяха

презентирани основните цели на проекта, дейностите, извършени до момента, научените уроци, трудностите, срещнати по време на изпълнението на проекта, а също така и беше обсъдено какво предстои до приключването му.

По време на дискусията в края на панела голяма част от присъстващите взеха участие относно въпросите, свързани енергийната бедност, а някои от тях дадоха и допълнителни предложения относно охлаждането през лятото.

Презентацията на проекта е налична ТУК