Проект Save4Waste беше представен на ХVII Национална конференция на АБЕА

Проект Save4Waste беше представен на ХVII-та Национална конференция на АБЕА – Асоциацията на българските енергийни агенции. Проектът, който е съ-финансиран от програма Еразъм+, се фокусира върху пилотни действия за предотвратяване, управление и намаляване на хранителните отпадъци и има за цел да насърчи способността на учениците от основни училища от България, Гърция и Северна Македония да мислят критично и да възприемат проактивно отношение.

Като част от ХVII-та конференция на АБЕА , която се провежда в София, в сесия, посветена на „Умения за прехода към чиста енергия: съществуващи пропуски на пазара и нововъзникващи добри практики“, проектът намери широко одобрение и предизвика интерес от страна на присъстващите.

Конференцията се провежда в хибридна форма – присъствена част и възможност за онлайн участие. Основните участници в нея са предимно общински администрации, енергийни агенции и други заинтересовани страни, а темите, които са застъпени в нея, са свързани с енергийната ефективност, възобновяеми енергийни източници, опазването на околната среда и енергийния преход.