Проучване на успеха на младежкото развитие в Латвия: Партньорите от „Rural Youth Future“ във вдъхновяващо учебно посещение

От 3 до 4 октомври 2023 г. Латвийският университет беше домакин на ангажиращо учебно посещение за партньорите от „Rural Youth Future“ и техните заинтересовани страни, потапяйки ги във въздействащите истории на инициативите за развитие и активизиране на младежта в Латвия.

По време на учебното посещение участниците имаха привилегията да опознаят вдъхновяващите младежки програми и инициативи в Латвия, които помагат за ангажирането и активизирането на младите хора в регионите. Те участваха в богати дискусии, обмениха идеи и споделиха най-добри практики с местните заинтересовани страни, черпейки вдъхновение за повишаване на пригодността за заетост на младите хора в собствените им селски общности.

През първия ден от учебното посещение оживени дискусии се проведоха около основните цели и инструменти на латвийската политика за младежта, динамиката на пазара на труда и стратегиите за активизиране на младежите. Светлината на прожектора блесна върху програмата за младежко предприемачество в селските райони „Laukiem Būt“ (Селото ще бъде!), като беше направено завладяващо проучване на работата на платформата „Go Remote“, хвърлящо светлина върху дистанционната и хибридната  работа като инструмент за овластяване на селските младежи.

Партньорите имаха и уникалната възможност да посетят различни младежки центрове и съвети, за да открият възможностите, които се предлагат на младежите в регионите. Те се срещнаха и обмениха практики с представители на Градския съвет на Юрмала и Младежкия дом в Каугури, както и с Младежкия дом в Лиепая – места, където младежките умове се събират, споделят идеи и подкрепят мечтите си.

През втория ден се наблегна на жизненоважната роля на младите хора в гражданското общество и въздействието на науката и образованието. Партньорите научиха от местни организации за успешни практики за интегриране на младите в обществото и за насърчаване на гражданската и политическата им ангажираност. Сред лекторите бяха началникът на отдел „Образование“ в град Лиепая и представители на Платформата за развитие You+, Impact Hub Liepaja и House of Hope.

Кулминацията на учебното посещение беше вдъхновяващо преживяване в научния център VIZIUM във Вентспилс. Участниците се запознаха с ролята на цифровизацията и технологичното развитие за овластяването на младите хора в град Вентспилс и област Курземе. Те проучиха как неформалното образование, доброволческата работа и творчеството се обединяват, за да насърчат развитието и приобщаването на младите хора. Посещението също така предостави уникалната възможност да се съчетаят забавленията с образованието по STEM, тъй като участниците  посетиха семинари и взаимодействаха с интересни експонати.

Това забележително учебно посещение не само предложи ценна информация за успешните младежки инициативи в Латвия, но и остави партньорите с вдъхновение да овластят младите хора в собствените си общности. Обменът на идеи и опит е обещание за по-светло бъдеще за развитието на младите.

За тези, които се интересуват да научат повече за усилията ни да отворим нови възможности и да създадем такива, които положително да променят живота на младите хора в селските райони, можете да се свържете с нас в различни платформи на социалните медии: