Събитие за споделяне на добри практики в Латвия по проект „Rural Youth Future”

В периода 3-5 октомври 2023 г., Латвийският университет, като част от проекта „Rural Youth Future”, организира събитие за споделяне на добри практики за останалите партньори. В него участие взе и „Център за устойчивост и икономическо развитие“, гр. Пазарджик.

Латвия е чудесен пример в развитието на младите хора с национален закон за младежта. Тяхната програма „Гаранция за младежта“, финансирана от различни източници, значително е намалила младежката безработица чрез възможности за работа, обучение и образование.

През първите два дни на срещата, на партньорите бяха презентирани и показани добри практики в областта на образованието, заетостта и предприемачеството на млади хора в различни селски райони.

Някои от тях бяха:

  1. „Go Remote“ – пилотен проект, целящ обучение и наемане на работа на младежи от селските райони чрез възможности за работа от разстояние, което ще насърчи икономическия растеж.
  2. „Laukiem Būt!“ (Селото ще бъде!) – Подкрепа за млади предприемачи от селските райони чрез обучение и финансови награди, насърчаване на развитието на селските райони.
  3. Център за младежки инициативи в Юрмала – Овластяване на младежи с инициативи, доброволчески труд и възможности за заетост в модерен младежки дом.
  4. „PROTI and DARI!“ (Знам и правя!) – Ангажиране на младежи в сферата на образованието, заетостта и менторството.

Участниците имаха възможност да научат повече и за редица инициативи и организации, работещи по проблемите на младежката заетост:

  1. Младежки дом Лиепая – Насърчаване на личностното израстване и развитие на компетентността на младежите.
  2. Център за иновации в областта на науката и образованието – Дом на природата – Насърчаване на STEM образованието по увлекателен начин.
  3. Платформа за развитие YOU+ – Предлага обучение, наставничество, стажове и подкрепа за обществени инициативи и здравословен начин на живот.
  4. Impact Hub Liepāja – Насърчаване на устойчивото развитие, работа в мрежа, образование и подкрепа за нови предприятия.
  5. Къща на надеждата – Подпомагане на младежи в неравностойно положение чрез стипендии и програми за изграждане на характер.
  6. Научен център VIZIUM във Вентспилс – Вдъхновява любопитството и иновациите в областта на науката и технологиите.

Третият ден беше посветен на партньорска среща: разискване на напредъка по проекта, дейностите по комуникация и разпространение на информация, планиране на предстоящи дейности и събития по проекта.

Следващото подобно събитие ще бъде в България, Община Пещера в началото на следващата година.