Среща на консорциума Cooltorise в Италия от 16 до 18 октомври за споделяне на опит в областта на мерките за намаляване на енергийната бедност през лятото

От 16 до 17 октомври в Парма, Италия, се проведе четвъртата партньорска среща по проекта Cooltorise. През първия ден партньорите посетиха местата на пилотните проекти в Парма – кварталите и интервенциите на открито, които са били изпълнени досега в рамките на проекта Cooltorise в Парма, насочени към уязвими граждани, застрашени от лятна енергийна бедност.

През втория ден от срещата партньорите представиха всички постигнати до момента резултати и обсъдиха предстоящите дейности, които трябва да бъдат изпълнени до края на проекта, пречките, които са срещнали по време на изпълнението на дейностите, и как те могат да бъдат преодолени, както и планираните дейности, които трябва да бъдат изпълнени 5 години след края на проекта.

На 18 октомври, в град Модена, Cooltorise беше представена в работната група, озаглавена „Енергия за невидимия гражданин: В търсене на възобновяеми и справедливи трайни решения.“ Двама от членове на екипа на проект Cooltorise, включително координаторът на проекта от Мадридския университет, професор Кармен Санчес-Гуевара, представиха проекта пред участниците в конференцията и активно допринесоха за сесията „Хакери за социално въздействие – тематичен семинар за енергийната бедност“ с акцент върху „Лятна Енергийна Бедност“. Също така изследователката Ана Санс Фернандес участва във втората сутрешна сесия „Флопкаст: Споделяне на лоши практики в борбата с енергийната бедност“ на тема „Поправяне на грешки и предприемане на действия за облекчаване на енергийната бедност“ и чрез интерактивен работен семинар участниците споделиха своите гледни точки по темата за лятната енергийна бедност, предложения за преодоляване на проблемите в техните региони и идеи, които могат да бъдат приложени през останалата част от проекта.