Събитие за смесена мобилност по проект Young Eco Inspectors в град Пазарджик, България

В периода 25 март – 29 март 2024 година се проведе събитие за смесена мобилност между партньорите по проект Young Eco Inspectors в град Пазарджик, България.

Представители от община Пазарджик започнаха срещата в първия работен ден с приветстваща реч и кратко въведение, описващо задачите и целите на събитието. След това бяха представени и изяснени основните дейности. Създадоха се транснационални екипи от ученици, определиха се техните ръководители, възложиха им се задачи и се избраха маршрути за измерване на замърсяването на въздуха и водата в града.

На следващия ден международните ученически екипи продължиха с измерванията на замърсяването на водата и въздуха, анализираха получените данни и представиха кратки презентации от всички екипи.

В последния ден беше организирана среща на управителната комисия с участието на всички партньори по проекта, за да се обобщи процесът по отношение на интелектуалните продукти, които ще бъдат разработени до края на проекта Young Eco Inspectors, както и да се определят датите за заключителните събития във всяка страна. Бяха представени резултатите на всеки един от транснационалните ученически екипи. Придружаващите учители/наставници от всяко училище бяха част от екипа за оценяване, който обяви отбора победител. Накрая се проведе заключителна сесия за обобщаване на работата от предходните дни.