Трилогията по проект „Biocirculacities“ – Епизод 3: Пътешествието на трите пилотни територии

Третият уебинар в рамките на проект Biocirculacities (Проучване на потенциала за кръгова биоикономика в градовете) се състоя на 13 септември 2023 г., като присъстваха около 40 заинтересовани лица от различни европейски държави и институции.

Проект Biocirculacities обединява три „пилотни територии“, които имат за цел да подобрят конкретна верига на биоотпадъци, като се фокусират върху един ключов биоресурс. Урбанизираният район на Барселона в Испания се е съсредоточил върху стимулирането на качеството и количеството на разделно събраните в градска среда битови биоотпадъци. Град Неапол в Италия се е заел с възможностите за преработка на отпадъчните продукти от производството на кафе от хранително-вкусовата промишленост в хляб с високо съдържание на фибри. Област Пазарджик в България се е насочила към своите горски отпадъци, които могат да се използват за производство на енергия, топлинна и електрическа, а така също могат да бъдат използвани и в химическата промишленост за производство на биохимикали.

Третият и последен уебинар от трилогията Biocirculacities проследява пътя на трите пилотни територии към тези нови вериги за третиране на биоотпадъци и предлага опит, натрупан по време на проекта. В него се разглеждат различни теми, като например как местните заинтересовани страни са били включени в процеса и как научната работа на партньорите от Biocircularcities е подкрепила местните дейности.

 

Презентации:

Урбанизиран район на Барселона | Лаура Мартинез

Град Неапол | Анджело Венеция

Област Пазарджик | Георги Симеонов