Учители и екологични експерти от проект “Млади Еко Инспектори” обединиха сили в обучение по опазването на околната среда

В периода от 9-ти до 14-ти октомври 2023 г., се провежда обучение по проект Young Eco Inspectors, част от програмата Еразъм+. Обучението е предназначено за учителите и персонала на организациите, участващи в проекта, с цел разширяването на техните познания и умения в областта на опазването на околната среда и измерването на качеството на водата и въздуха. Проектът е организиран от НПО-та и образователни институции от България, Северна Македония и Гърция, съвместно с Регионална енергийна агенция – Пазарджик (REAP).

Учебния процес включва редица сесии и дейности, насочени към подготовката на участниците. Обучението се провежда в град Лариса, Гърция, където на първия ден се проведе среща между всички партньори, за да се уточнят организационните дейности и детайли по програмата на срещата.

Програмата започна с кратко представяне и обяснение по задачите и целите на обучението, водено от представител на НПО AID. Последва представяне на уреди за измерване на замърсяването във въздуха и водата, проведена от партньорите Водовод Кочани. Участниците научиха как да разработват практически задачи с включени листове за събиране на данните. Експерти от Водовод бяха наставници на учителите при извършването на измерванията за замърсяването на въздуха в различни точки на Лариса, също и проверка на замърсяването на водата в реката, която минава през града. През последните дни на обучението учителите и екологичните експерти работят заедно по създаването на образователни програми, включващи теми за опазването на околната среда, които в последствие да бъдат предавани на децата в учебните часове.

Основният фокус на обучението е запознаване с устройствата за измерване на качеството на водата и въздуха, изпробването на тези устройства и създаване на онлайн платформа, където да бъдат отразявани резултатите от измерванията в трите града – Пазарджик, Кочани и Лариса.

Също така на събитието присъства и Комисията за управление на проекта, която обсъди въпроси свързани с комуникацията и информационната кампания, следващите проектни дейности и събития и съдържанието на интелектуалните продукти.

Обучението продължава до 14-ти октомври и е един успешен опит за обединение на учителите и екологичните експерти в усилията за опазването на околната среда и развитие на образователни програми и екологичната осведоменост сред младите хора.