Събитие за Трето междурегионално партньорско и учебно посещение в Малта по проект DETOCS

В периода 15-16.05.2024 г. в гр. Слима, Малта се проведе трета работна среща на партньорите и събитие за обмяна на опит по проект „Подкрепа декарбонизирането на туристическата индустрия след Covid-19“, „DEcarbonising the TOurism Industry Post Covid-19 Support (DETOCS)“, съ-финансиран по Програма „Интеррег Европа 2021 – 2027“ (Interreg Europe 2021 – 2027).

На 15.05.2024 г. стартира работната среща с преглед от страна на малтийския партньор относно резултатите, получени чрез анализа „Eisenhower Matrix“. След това всеки един от партньорите представи слабите страни в сектор туризъм, идентифицирани през предходните месеци, чрез съвместни работни групи със заинтересовани страни. Такива слаби страни бяха представени и за Община Бургас, пилотен регион по проект DETOCS от България.

Следобед бяха организирани няколко посещения на туристически обекти в Малта, с цел представяне на добри практики в областта на устойчивия и екологичен туризъм.

Един от тези обекти беше “The Mulberries Wellbeing Chateau”. Мястото е с малък мащаб ( 19 стаи), притежава интелигентна система за управление на водите, също така има и слънчево-термална система за затопляне на вода и наличие на  собствена сезонна растителност и местни продукти. В бъдеще се очаква увеличаване на слънчевите панели за отопление на закрит басейн и инсталиране на системи за регистриране на енергийни данни.

Второто място, което партньорите посетиха беше “Hilton Malta”. Тази локация е със средна големина и притежава ефективна система за отопление и охлаждане с морска вода. За бъдещи проекти са поставени следните теми: „Увеличаване на инсталирането на слънчево фолио“, „Увеличаване на системите за регистриране на данни от водомери“, „Инсталиране на фотоволтаични панели“, „Преминаване към 100% отопление на вода с термопомпа/охладител“ и „Преминаване към двигатели IE5“.

Третият туристически обект беше “The Embassy Valletta Hotel”. По време на посещението на хотела партньорите разгледаха интелигентна система за управление на водата, както в другите два обекта, екологични перилни препарати и тоалетни принадлежности, както и ефективна система за отопление. Бъдещите проекти на хотела са насочени към създаване на слънчева термална система за отопление на външен басейн и инсталиране на системи за регистриране на енергийни данни.

На 16.05.2024 г. бяха представени по две добри практики от всяка една държава, включително и такива, идващи от региона на Бургас и българското Черноморие. След това, партньорската среща продължи с обсъждане на стъпките свързани с цялостното изпълнение на проект „DETOCS“ – проектни дейности, крайни срокове, процедури по отчитане и комуникационни дейности.

Презентации от събитието: